ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนดีศรีตำบล [ 8 ]

ลำดับ รหัส SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 65030018 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา Chumchon8 Ratuthitphitthaya นางสาวนัยนป์พร ปิ่นทอง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
2 65030041 บ้านบุ่งตารอด banbungtarod นางสาวปทุมพร รอดกระต่าย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120
3 65030085 บ้านสวนเมี่ยง ฺBansuanmiang นายธวัชชัย บัวดี สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
4 65030092 วัดทุ่งตาเปรี้ยว Wattungtapriew นายประดุุง เที่ยงน้อย ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
5 65030105 วัดเมมสุวรรณาราม WAT-MEM-SU-WON-NA-RAM นายศราวุฒิ สุพัฒน์ ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
6 65030121 ชุมชนดิฎฐอำรุง Chumchondit umrung นายอุดม น่วมบาง มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
7 65030141 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) CHUM CHON WAT YANKHAT นายทวี แย้มดี หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
8 65030161 วัดนาขาม watnakam นายสุนัน แก้วมาก บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

โรงเรียนดีศรีตำบล [ 8 ]