ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360129

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030011

รหัส SMIS 8 หลัก

57

จำนวนนักเรียน

1065360129

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 0 6 1
อนุบาล 2 0 4 4 1
รวม อนุบาล 6 4 10 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 3 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 23 24 47 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 29 28 57 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ธีรนุช สุเทียนทอง หญิง TERANUCH SUTEANTHONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จารึก อุ่นไพร ชาย JARUK OONPRAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดวงพร คงสีไพร หญิง Doungporn KONGSRIPRAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กานดา อุ่นไพร หญิง KANDA OONPRAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ศรีสวัสดิ์ ชาย SOMCHAI SRISAWAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สันทัด สีดารักษ์ ชาย Santad Seedarak ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิรภัทร เงื่องจันทร์ทอง หญิง Sirapat Nguengjanthong เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว น้ำผึ้ง ระโส หญิง ืNampeung Raso ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัวรอย ฉิมมากรม ชาย Buaroi Simmakom นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.64
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.57
ภาษาอังกฤษ 48.57
คณิตศาสตร์ 57.86
วิทยาศาสตร์ 44.29
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.79
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.00
ภาษาอังกฤษ 28.21
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 47.93
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.54
ภาษาอังกฤษ 32.78
คณิตศาสตร์ 42.78
วิทยาศาสตร์ 41.83
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.92
ภาษาอังกฤษ 42.08
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 45.92
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.19
ภาษาอังกฤษ 32.81
คณิตศาสตร์ 33.75
วิทยาศาสตร์ 35.44

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาไก่เขี่ย
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาไก่เขี่ย
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาไก่เขี่ย
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาไก่เขี่ย
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 259,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 8 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาไก่เขี่ย
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 120 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาไก่เขี่ย
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 647,846.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 7 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาไก่เขี่ย
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 570,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 243 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาไก่เขี่ย

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาไก่เขี่ย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด