ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360291

รหัส Obec 6 หลัก

3

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030125

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360291

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 2 5 1
อนุบาล 2 0 3 3 1
รวม อนุบาล 3 5 8 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 4 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 14 16 30 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วัฒนะ โปร่งนุช ชาย WATTANA PRONGNUCH ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง สุณิสา หงษ์นิมิตร หญิง SUNESA HONGNEMIT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ภูบดินทร์ วงษ์มหา ชาย Phubodin Wongmaha ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.00
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 42.00
วิทยาศาสตร์ 43.90
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.69
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 31.25
ภาษาอังกฤษ 23.75
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 43.88
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.54
ภาษาอังกฤษ 34.17
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 43.83
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.79
ภาษาอังกฤษ 25.42
คณิตศาสตร์ 21.67
วิทยาศาสตร์ 29.58
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.13
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 37.75

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดย่านยาวประชานุกูล
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 1000 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1000 หน่วย
ความจุ 1000 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดย่านยาวประชานุกูล
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดย่านยาวประชานุกูล
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดย่านยาวประชานุกูล
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 785,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดย่านยาวประชานุกูล
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2504
งบประมาณ 34,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดย่านยาวประชานุกูล
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 196,374.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดย่านยาวประชานุกูล

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดย่านยาวประชานุกูล

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด