ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

164 โรงเรียน

สพป.พิษณุโลก เขต 3

กระทรวงศึกษาธิการ

29 โรงเรียน

อำเภอชาติตระการ

รายละเอียด

58 โรงเรียน

อำเภอนครไทย

รายละเอียด

51 โรงเรียน

อำเภอพรหมพิราม

รายละเอียด

26 โรงเรียน

อำเภอวัดโบสถ์

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน พรหมพิราม

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
360293 65030091 1065360293 วัดท้องโพลง ดงประคำ
360294 65030092 1065360294 วัดทุ่งตาเปรี้ยว ดงประคำ
360296 65030093 1065360296 วัดสมอสุวรรณาราม ดงประคำ
360297 65030094 1065360297 วัดวังงิ้วงาม ดงประคำ
360298 65030095 1065360298 บ้านคลองตกวิทยา ดงประคำ
360299 65030096 1065360299 วัดเขาน้อย ดงประคำ
360292 65030097 1065360292 บ้านหนองไผ่ ตลุกเทียม
360289 65030098 1065360289 ผดุงวิทยา ตลุกเทียม
360290 65030099 1065360290 หนองสะแกประชานุกูล ตลุกเทียม
360322 65030100 1065360322 วัดเซิงหวาย ตลุกเทียม
360274 65030101 1065360274 วัดหนองมะคัง ทับยายเชียง
360275 65030102 1065360275 วัดทับยายเชียง ทับยายเชียง
360276 65030103 1065360276 ทับยายเชียงวิทยา ทับยายเชียง
360281 65030104 1065360281 วัดนาขุม ท่าช้าง
360282 65030105 1065360282 วัดเมมสุวรรณาราม ท่าช้าง
360283 65030106 1065360283 วัดท่าช้าง ท่าช้าง
360285 65030107 1065360285 วัดหนองหม้อแกง ท่าช้าง
360286 65030108 1065360286 ราษฎร์สามัคคี ท่าช้าง
360277 65030109 1065360277 ประชาสามัคคี ท่าช้าง
360305 65030110 1065360305 ราษฎร์บำรุง ท่าช้าง
360301 65030112 1065360301 วัดห้วยดั้ง พรหมพิราม
360302 65030113 1065360302 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) พรหมพิราม
360304 65030114 1065360304 ศึกษากุลบุตร พรหมพิราม
360307 65030115 1065360307 วัดหางไหล มะต้อง
360308 65030116 1065360308 วัดสนามไชย มะต้อง
360317 65030117 1065360317 มะต้องประชาสรรค์ มะต้อง
360318 65030118 1065360318 บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) มะต้อง
360319 65030119 1065360319 บ้านมะต้อง มะต้อง
360280 65030121 1065360280 ชุมชนดิฎฐอำรุง มะตูม
360287 65030122 1065360287 วัดวังมะด่าน วงฆ้อง
360312 65030123 1065360312 วัดธรรมาราม วงฆ้อง
360315 65030124 1065360315 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา วงฆ้อง
360291 65030125 1065360291 วัดย่านยาวประชานุกูล วงฆ้อง
360295 65030126 1065360295 วัดท่าสี่ร้อย วงฆ้อง
360320 65030127 1065360320 วัดวงฆ้อง วงฆ้อง
360327 65030128 1065360327 วัดหัวเขาสมอคร้า วงฆ้อง
360313 65030129 1065360313 วัดวังไม้แก่น วังวน
360309 65030130 1065360309 วัดวังวน พรหมพิราม
360310 65030131 1065360310 บ้านคลองทำเนียบ วังวน
360311 65030132 1065360311 บ้านหนองห้าง วังวน
360314 65030133 1065360314 บ้านบึงธรรมโรง ศรีภิรมย์
360288 65030134 1065360288 ศรีภิรมย์พิทยา ศรีภิรมย์
360323 65030135 1065360323 วัดคลองมะเกลือ ศรีภิรมย์
360324 65030136 1065360324 บ้านบุ่งวิทยา ศรีภิรมย์
360326 65030138 1065360326 บ้านบึงวิทยา ศรีภิรมย์
360303 65030140 1065360303 วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) หนองแขม
360300 65030141 1065360300 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) หนองแขม
360316 65030142 1065360316 บ้านหาดใหญ่ หนองแขม
360279 65030144 1065360279 ประชาอุปถัมภ์ หอกลอง
360278 65030145 1065360278 วัดหอกลอง หอกลอง
360273 65030146 1065360273 วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) หอกลอง