ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

164 โรงเรียน

สพป.พิษณุโลก เขต 3

กระทรวงศึกษาธิการ

29 โรงเรียน

อำเภอชาติตระการ

รายละเอียด

58 โรงเรียน

อำเภอนครไทย

รายละเอียด

51 โรงเรียน

อำเภอพรหมพิราม

รายละเอียด

26 โรงเรียน

อำเภอวัดโบสถ์

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน วัดโบสถ์

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
360423 65030147 1065360423 ห้วยปลาไหล คันโช้ง
360424 65030148 1065360424 วัดคันโช้ง คันโช้ง
360425 65030149 1065360425 บ้านน้ำโจน คันโช้ง
360426 65030150 1065360426 บ้านแก่งคันนา คันโช้ง
360421 65030151 1065360421 บ้านห้วยเจียง คันโช้ง
360422 65030152 1065360422 บ้านหนองกระบาก คันโช้ง
360400 65030153 1065360400 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) ท้อแท้
360401 65030154 1065360401 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) ท้อแท้
360402 65030155 1065360402 บ้านท่ากระดุน ท้อแท้
360403 65030156 1065360403 บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) ท้อแท้
360415 65030157 1065360415 วัดเสนาสน์ ท่างาม
360416 65030158 1065360416 บ้านหนองปลิง ท่างาม
360405 65030159 1065360405 เขาไร่ศรีราชา ท่างาม
360407 65030160 1065360407 ชุมชนบ้านท่างาม ท่างาม
360411 65030161 1065360411 วัดนาขาม บ้านยาง
360412 65030162 1065360412 บ้านแก่งเจ็ดแคว บ้านยาง
360408 65030163 1065360408 วัดน้ำคบ บ้านยาง
360409 65030164 1065360409 แก่งบ้านยางป่าคาย บ้านยาง
360410 65030165 1065360410 บ้านน้ำหักศึกษา บ้านยาง
360414 65030166 1065360414 บ้านคลองช้าง วัดโบสถ์
360404 65030167 1065360404 บ้านเนินมะคึด วัดโบสถ์
360406 65030168 1065360406 บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) วัดโบสถ์
360413 65030169 1065360413 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
360418 65030171 1065360418 วัดบ้านน้อย หินลาด
360419 65030172 1065360419 วัดหินลาด หินลาด
360420 65030173 1065360420 บ้านท่าหนองปากพาน หินลาด